Szukaj

Początki szkolnictwa rolniczego w regionie radziejowskim są związane z okolicznymi Biskupicami, gdzie w dworku należącym przed II wojną  światową do dziedzica Rudnickiego jesienią 1959 r. powstała Dwuzimowa Szkoła Rolnicza.  Kierował nią inż. Antonii Ginowicz, zaś jego żona w dworku prowadziła 40-osobowy internat. Praktyki odbywały się w pobliskich PGR-ach w Przemystce i Broniewie. W 1966 r. placówka w Biskupicach uzyskała  nową nazwę i stopień organizacyjny: Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Od 2 września 1974 r. szkoła funkcjonowała w nowej siedzibie w Przemystce pod nazwą: Państwowe Technikum Rolnicze w Przemystce  im. XXX- lecia PRL. W jej skład wchodziło sześć oddziałów szkoły zasadniczej i trzy pierwsze klasy technikum.

W dniu 30 grudnia 1977 r. Przemystka otrzymuje nazwę – Zespół Szkół Rolniczych.

Lata dziewięćdziesiąte przynoszą wiele zamian w życiu szkoły. W maju  1992 r. placówka otrzymała nowy sztandar i imię Ziemi Kujawskiej. W tym roku powołano również Liceum Ekonomiczne. Inne typy szkół (oprócz typowo rolniczych), które w latach dziewięćdziesiątych zaczęły funkcjonować w Przemystce, to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa : mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.  W 1998 r. szkoła uzyskała status i nazwę Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

W roku 2002 – powołano oddziały ponadgimnazjalne; czteroletnie Technikum Ekonomiczne, trzyletnie Liceum Profilowane, czteroletnie Technikum Rolnicze, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Dzienne trzyletnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zawodowej przemianowano na wieczorowe. Od 1 września 2004 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące, a w 2007 r. Technikum Hotelarstwa.

Liczba gości

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy