Szukaj

Deklaracja dostępności

Zespół Szkoł RCKU w Przemystce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej stroy internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aaplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnoiści ma zastosowanie do strony intenetowej Zespołu szkół RCKU w Przemystce.

Data publikacji strony internetowej 2016-03-11. Data ostatniej istotnej zmiany 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wizualizacja serwisu nie zawiera zapisów ARIA zwiększających dostępność cyfrową. Niektóre zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane. Niektóre z opublikowanych dokumentów (np. plików PDF) nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30

Deklaracje sporządzono na podstawie oceny własnej.

Skróty klawiszowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki). Są to kolejno litery:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Igor Opłatkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 285 36 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Igor Opłatkowski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T
elefon: 695 897 387

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienia niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej..

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

 • do budynku prowadzą cztery wejścia 1, 2, 3 i 4. Dla gości przeznaczone jest wejście 1, które prowadzi do sekretariatu, wejście 4 zamknięte dla uczniów i gości. Wejście 1 umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Dla osób przemieszczających się na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku, sala gimnastyczna. Wejście do sekretariatu szkoły nie ma progu. Na tej kondygnacji znajduje się łazienka częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynek zajęć praktycznych

 • do budynku prowadzi jedno wejście, które nie posiada podjazdu dla osób przemieszczających się na wózkach;
 • do budynku zajęć praktycznych szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Budynek internatu

 • do budynku prowadzi jedno otwarte dla gości i uczniów wejście, które nie posiada podjazdu dla osób przemieszczających się na wózkach;
 • piętra, na których znajdują się sale lekcyjne, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Szkoła nie dysponuje w tym budynku platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • do budynku internatu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Liczba gości

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy